Zeynep Yoğurtçugil

Zeynep Yoğurtçugil

z-yogurtcugilZeynep Yoğurtçugil Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına PriceWaterhouseCoopers İnsan Kaynakları Danışmanlığı Departmanında başlamış, mezuniyetini takiben Pfizer İlaçları bünyesinde İnsan Kaynakları ekibinde çalışmıştır. Görev aldığı dönem içerisinde artan sorumluluklar üstlenen Yoğurtçugil, insan kaynaklarının tüm süreçlerini yönetmiş ve Pfizer Akademi’nin yönetimini üstlenmiştir. Seçildiği global yetenek havuzu bünyesinde, Pfizer Liderlik Akademisi’nde eğitmen olarak görev almış, özellikle Durumsal Liderlik ve İnsan Kaynakları teknikleri üzerine eğitimler vermiştir.

Kariyerine Odger Berndtson Danışmanlık şirketinde devam ederek, Şirket Birleşme ve Satınalma projelerinde sorumluluklar üstlenmiştir.

Takip eden yıllarda girişimci bir yapı olan AirTies şirketinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü rölünü üstlenmesi ile girişimcilik dünyası ile tanışmıştır. İcra Kurulu Üyeliği rolünde İnsan Kaynakları ve Kurumsal Pazarlama sorumluluklarını yönetmiş, özellikle şirketin büyümesinin desteklenmesi adına, farklı pazarlara giriş stratejilerini ve pazarlama faaliyetlerini üstlenmiş, yeni pazarlardaki işe alım ve yönetim süreçlerini kurgulamıştır. Tüm İK süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayarak, şirketin Amerika ofisinin kurulmasını, Avrupa operasyonlarının büyümesini ve Asya ofisinin yeniden yapılandırılmasında aktif rol üstlenmiştir. AirTies markasının yerel ve global iletişim faaliyetlerini yürütmüştür.

Kurumsal hayatta en son bir girişimcilik başarı hikayesi olarak değerlendirilen Pronet’de çalışmıştır. Üstlenmiş olduğu İcra Kurulu Üyeliği rolünde, özellikle işe alım, tutundurma ve performans konuları üzerine yoğunlaşmıştır. İşveren Markasının oluşturulması ve iletişim faaliyetleri çerçevesinde sosyal medya yönetimi, iç iletişim projeleri, itibar yönetimi gibi farklı başlıklarda projeler hayata geçirmiştir.

2015 yılında Éclat Danışmanlık şirketini kurarak, şirketlere insan kaynakları proje iletişimi, Çalışan Markası stratejileri ve iç müşteri deneyimi alanlarında hizmet vermektedir.

Şirketlerin en değerli varlığı olan insan kaynağını, yönetim stratejilerinin içerisine yerleştiren projeler geliştirmekte, özellikle çalışan bağlılığı ve performans arasındaki bağı kuvvetlendiren yaklaşımların kurgulanması ve hayata geçirilmesi alanlarında gereken desteği uçtan uca bir perspektifte sunmaktadır.

Sahip olduğu yeniden yapılandırma deneyimi özelinde, oturmuş yapılarda elde ettiği bilgi birikimini son 5 yılda içerisinde bulunduğu girişimci yapıların büyüme stratejilerinin aksiyona dönüştürülmesine aktararak, başarıyı getiren kritik yaratıcı insan kaynakları stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi kurguları ile uğraşmıştır.

2015 başından bu yana Endeavor mentorlarından biri olarak, elde etmiş olduğu tecrübeleri yeni girişimciler ile paylaşmakta, hem girişimcileri hem de ekosistemi desteklemek adına farklı projeler içerisinde yer almaktadır. Özellikle şirketleşme evresinde karşılaşılan insan kaynakları problemleri üzerine yoğunlaşan projelerde görev alarak, girişimcilerin büyümelerini destekleyen en önemli varlık olarak iç müşteriler yani çalışanların, kurucuların gündemine girmesi özelinde çalışmaktadır.