7É MODEL

7É MODELİ
7e

İç Müşteri Deneyimi Modellemesi

Éclat olarak, son dönemin en önemli İnsan Kaynakları problemleri olan “etki yaratma”, “bağlılık” ve “tutundurma” noktalarına özel tasarlanmış yaklaşımlar üretiriz.

Şirketlerin iç müşterilerine beklenenin üzerinde bir deneyim sunmalarına yardımcı olabilmek adına, öncelikle mevcut durumun analizini yapar, öncelikli gelişim noktaları özelinde tasarlanan çözümlerle, elle tutulur fayda yaratabileceğimiz alanlara odaklanırız.

ÉMPLOYEE – Çalışan

İç Müşteri, yaşatmak istediğimiz deneyimdeki başrol oyuncusudur ve bağlılığı farklı motivasyon faktörlerine dayanır. Mevcuttaki işe alım süreçlerini, yetenek tanımını, marka & organizasyon ile olan duygusal bağlılıklarını, kendilerine temas edilen süreçleri anladığımızda, mevcut deneyimin yarattığı etki unsurlarını keşfedebiliriz.

ÉMPLOYER – İşveren
İşverenin bir kişiliği vardır, Marka’nın ötesine anlattığı bir hikaye ve temsil ettiği değerler bütününden oluşur. Önemli olan markanın temsil ettiği değerlerin, her günkü uygulamalarda hayat bulabilmesidir.

ÉNVIRONMENT – Ortam
Verilen sözlerin gerçeğe dönüştüğü, yaşatıldığı ortam kritik öneme sahiptir. Şirketin değerleri, Vizyon & Misyonu, organizasyonel kültürü, yönetim anlayışı, iletişim kanalları ve şeffaflığı, iç müşteri deneyimi özelinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Tüm unsurların kağıt üzerinde bulunması yeterli olmadığı gibi, ortamın bu unsurların yaşatılmasına elverişli olması gereklidir.

ÉXPECTATION – Beklenti
Şirketin iç müşterilerinden beklentisinin netlikle ifade edilmesini anlatır. Kültürel uyum, beklenilen davranışlar, gelişim noktaları, geribildirim mekanizmaları gibi bugünün gerçekliğinin ifadesi ile, yarın ulaşılabilecek noktaların tasfirini içerir. Organizasyona şeffaflık getirirken, adalet anlayışını destekler.

ÉDUCATION – Eğitim
Eğitim, iç müşterinin işini yapabilmek adına ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve beceriyi özetler. Şirket tarafından sunulan ürün/hizmetlere ait bilgiye erişimi, süreç ve politikaların anlaşılırlığını, üstlenilen role ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasını irdeler.

ÉFFICIENCY – Verimlilik
Verimliliğin tanımını, organizasyonun verimlilik anlayışının belirlenmesini, günlük görevleri yerine getirmek adına atılan adımların sadeliğini, iş tanımlarını, performans sistemini, gelişim ve iyileştirme odağını sorgular.

ÉMPOWERMENT – Yetkilendirme
İç müşterinin işini yaparken hissettiği sorumluluk ve yetki unsurları ekseninde dönen bir alandır. İç müşterinin kendi işi gibi sahiplenmesini, her gün operasyonun içerisinde görev alırken karşılaştığı sorun veya problemlere karşı sergilediği tutum ve buna elverişli bir ortamın varlığını sorgular.

Mevcut durum ve istenilen arasındaki fark analizi

media
  • IK’nin iç müşterisine dokunduğu kritik alanlar nelerdir, yaşatılan deneyimin özellikleri nedir?
  • Günlük operasyonlarda markanın temsil ettiği değerler yer alıyor mu?
  • Yönetim anlayışı organizasyon içerisinden gelen fikir ve önerilere ne kadar açık?
  • Başarının tanımı nedir?
  • Şirketin en kuvvetli olduğu alan ve bu alandaki başarıyı getiren yetkinlikler nelerdir?
  • Organizasyonun içerisinde farklı bölümlerin işbirliğini ve birbirleri ile olan teması kuvvetlendiren program tanımlı mı?