Farkımız

Amacımız organizasyonun iş yapış kültürünü iç müşteri deneyimi üzerinden değiştirirken, şirketlere hatta endüstrilere markalaşma ve tercih edilme noktalarında avantaj yaratmaktır.

Amacımız organizasyonun iş yapış kültürünü iç müşteri deneyimi üzerinden değiştirirken, şirketlere hatta endüstrilere markalaşma ve tercih edilme noktalarında avantaj yaratmaktır.

Çalışanlara dokunulan her noktanın analizini yaparak, ortaya çıkan harita özelinde incelikle işlenmiş, üzerine düşünülmüş deneyim sunmaktır.

Yönettiğimiz projelerin farkı, ticari faaliyetlere etki eden bir kapsam oluşturarak, çalışan deneyiminin operasyonel giderleri düşürürken, şirketin finansal sonuçlarına pozitif etki yaratacak müşteri memnuniyeti ve servis seviyelerini de iyileştirmesidir.

Şirketlerin en önemli varlıkları, bünyelerinde çalıştırdıkları bireylerdir. Çalışanlar, yetenekleri, performansları ve tutkuları ile Markaları ayakta tutarlar. Şirketler değişen küresel ekonomide rekabetin önüne geçebilmek adına Müşteri Deneyimi ve inovatif ürünler üzerine yoğunlaşmakta ve stratejilerini bu alanlara kaydırmaktalar. Geniş kapsamda uçtan uca tüm süreçleri dikkatle analiz ederek finansal modeller oluştururken genellikle gözden kaçan tek unsur, bu başarıyı getirecek olan en önemli unsur olarak dikkat çekiyor > insan.

Beklentilerin ötesine geçen bir müşteri deneyimi sunan, ürün ve hizmetleri yaratan, geliştiren iyileştiren farklılaştıran en önemli unsurlardan biri insan.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çalışanların bağlılığı para ile satın alınabilen bir değer değil. Çalışanlar, işverenlerini kendileri için sundukları değer önergeleri ile değerlendiriyor ve hissettikleri aidiyet Çalışan Markası ile kendilerini özdeşleştirmelerinden, ortak değerlere inanmaktan, aynı hevesi paylaşmaktan besleniyor.

Değişen küresel ekonomi içerisinde, tüm bilgilerin ve altyapıların ortak olduğu bir ekosistemde, fark yaratan en önemli unsur, organizasyonlar ile ortak değerleri paylaşan yetenekleri kazanabilmek, onları organizasyonun içerisinde tutabilmek ve başarıyı tetiklemeyen bağlılık seviyesini yukarı seviyelere çıkartabilmek olarak dikkat çekiyor.

2016 içerisinde başarıyı tetikleyecek olan 10 iş yaklaşımı

#6 Liderler, ciro arttırımını Müşteri Deneyimini üzerinden sağlayacak ve bu anlayışı kurumsal kültürün bir parçası haline getirmek için yatırım yapacaklar.

 

FORBES

Önümüzdeki iki yıl içerisinde, artan rekabet ve tüketicinin güçlenmesi nedeni ile şirketler Müşteri Deneyimi alanında fark yaratan uygulamalar geliştirmek adına yatırım yapıyor olacaklar.

 

GARTNER

Eğer iç müşterinize (çalışanlarınıza) iyi bakarsanız, dış müşterileriniz için endişelenmenize gerek kalmaz.

 

RICHARD BRANSON

Éclat'ın İş Yapma Anlayışı

Güçlü markalar, müşterilerine verdikleri sözü sahip oldukları Değer Önergesi üzerinden şekillendirirler. Onları rekabetin yüksek olduğu pazarlarda farklı kılan özelliklerin, çalışanlarına karşı sergiledikleri yaklaşımda yaşatılıyor olması, markayı cazip kılar..

palset_2
İhtiyaç

Projelerimiz IK’nin temas noktalarının analizi gibi detaylı bir alandan, Tercih Edilen İşveren vizyonu özelinde uçtan uca bir hizmeti kapsayabilir. Bizim için önemli olan, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi tasarlayıp katma değer yaratmaktır. İhtiyacı doğru anlayabilmek, sadece bir uzmanlık alanının ötesinde düşünebilmeyi gerektirir.

coffeee
Üretim

Birlikte üretmek Éclat yaklaşımının vazgeçilmez bir unsurudur. Birlikte üretebilmek için müşterilerimizi, çalışanları ve ticari faaliyet alanlarını projelerimizin temeli olarak kullanırız. Üretim için ihtiyaç duyulan bilgiler tüm çalışanların katılımını gerektiren bir anket uygulaması üzerinden toplanabileceği gibi, sadece kısıtlı bir katılım ile gerçekleştirilecek üst yönetim toplantıları da olabilir. Doğru yaklaşım, müşterimizin ihtiyaçlarına göre şekillenir.

man_writing
Tasarım

Tasarım yeteneği, var olmayan bir geleceği yaratabilme kapasitesinden geçer… Bir slogan kadar yalın bir cümleden, tüm iç müşteri deneyimini kapsayacak detaylı bir içeriğe kadar farklı başlıklarda müşterilerimizin ihtiyaçları için buradayız. Ticari iş sonuçlarına ve rakamsal göstergelere etki etmesini ön planda tutarak, tüm tasarımları ve projeleri ölçülebilir sonuçlar ile desteklemenin gücüne inanırız.

deployment
Hayata Geçirme

Müşterilerimiz için en doğru çözümleri önermek kadar, bu çözümleri hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan her noktada buradayız. Ulaşılmak istenen hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç analizlerinden, eğitimlere, sosyal medya kullanımına kadar farklı alanlarda, müşterilerimizin yanında, ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlayarak projelerimizi sonuçlandırırız.