Varlık Yönetimi anlayışı İnsan Kaynakları uzmanlığında yeni bir bakış açısı ve yaklaşım gerektirmektedir. Her bir birey, şirkete kendi enerjisini getirir. Ve aynı doğada olduğu gibi, enerji sıfırdan yaratılamadığı gibi aynı zamanda yok edilemez.. Doğru şekilde işlenmez ve beslenmez ise sadece form değiştirir ve farklı bir yere akar..

delimiter
MÜŞTERİ DENEYİMİ

Gartner tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre, önümüzdeki iki yıl içerisinde, artan rekabet ve tüketicinin güçlenmesi nedeni ile şirketlerin birincil yatırım alanları yenilikçi yaklaşımların sunulduğu, kusursuz Müşteri Deneyimi sunmak olacak.


Yarını bugünden şekillendiren şirketler, kusursuz müşteri deneyimi sunmanın en önemli koşulunun, müşteri deneyimini sunan insanlar olduğunun farkında olarak, öncelikle çalışanlarına yatırım yaparlar.

BÜYÜME

Michael Page tarafından küresel çapta gerçekleştirilen 2016 İK Araştırmasına göre, Türkiye’deki İK Yöneticilerinin %47’si önümüzdeki 12 ay içerisinde insangücünde bir büyüme öngörmekte.

Bir yönetim klişesi olmaktan çok uzak, çalışanlar, gerçekten de bir organizasyonun en değerli varlıkları.

TUTUNDURMA

Yöneticilerin genel inanışı, çalışanları maaş ile motive oldukları ve iyi bir finansal kazanç paketinin çalışanın tutundurma oranlarını pozitif etkileyeceği yönünde. Ancak yapılan akademik araştırmalar, finansal kazanç bir mativasyon kaynağı olmakla birlikte çalışanların şirketlerinde kalma kararını doğrudan etkileyen en önemli faktör olmadığını göstermekte.

Güçlü organizasyonlar, başarılarını sürdürebilir kılmak adına, yüksek performans sergileyen yeteneklerin şirket içerisinde tutunmalarına yönelik yapısal programlar geliştirmek zorunda.

MARKALAŞMA

PriceWaterhouseCoopers tarafından gerçekleştirien 18.Küresel CEO Anketi’ne katılan CEO’ların sadece 1/3’ü İnsan Kaynakları yöneticilerini yeteneğin finansal sonuçlara olan katkısını yönetmekte hazır olarak nitelendiriyor. Özellikle küçük ve orta ortaklı işletmelerde, İnsan Kaynakları’nın halen daha idari işler özelinde uzman olarak konumlanması, CEO’ların markalaşma süreçlerinde daha aktif rol oynama ve sorumluluk üstlenme gerekliliğini doğuruyor.

BAĞLILIK

Michael Page tarafından küresel çapta gerçekleştirilen 2016 İK Araştırmasına göre, Türkiye’deki İK Yöneticilerinin %76’si IK’nin şirketin başarısına olan katkısı ve faydasını Çalışan Bağlılığı sonuçları üzerinden değerlendirmekte.

PERFORMANS

Bain & Company tarafından 2015 yılında Harvard Business Rreview işbirliğinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, tatmin hissini yaşayan çalışanlar eğer %100 performans gösterdiği bir dünyada, işine bağlı çalışanların performans sonuçları %144’lere kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, şirketinden ilham alan çalışanların performans sonuçlarının % 225’lere ulaşması.

Güçlü markalar, müşterilerine verdikleri sözü sahip oldukları Değer Önergesi üzerinden şekillendirirler. Onları rekabetin yüksek olduğu pazarlarda farklı kılan özelliklerin, çalışanlarına karşı sergiledikleri yaklaşımda yaşatılıyor olması, markayı cazip kılar..

Éclat'ın İş Yapma Anlayışı

Güçlü markalar, müşterilerine verdikleri sözü sahip oldukları Değer Önergesi üzerinden şekillendirirler. Onları rekabetin yüksek olduğu pazarlarda farklı kılan özelliklerin, çalışanlarına karşı sergiledikleri yaklaşımda yaşatılıyor olması, markayı cazip kılar..

palset_2
İhtiyaç

Projelerimiz IK’nin temas noktalarının analizi gibi detaylı bir alandan, Tercih Edilen İşveren vizyonu özelinde uçtan uca bir hizmeti kapsayabilir. Bizim için önemli olan, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi tasarlayıp katma değer yaratmaktır. İhtiyacı doğru anlayabilmek, sadece bir uzmanlık alanının ötesinde düşünebilmeyi gerektirir.

coffeee
Üretim

Birlikte üretmek Éclat yaklaşımının vazgeçilmez bir unsurudur. Birlikte üretebilmek için müşterilerimizi, çalışanları ve ticari faaliyet alanlarını projelerimizin temeli olarak kullanırız. Üretim için ihtiyaç duyulan bilgiler tüm çalışanların katılımını gerektiren bir anket uygulaması üzerinden toplanabileceği gibi, sadece kısıtlı bir katılım ile gerçekleştirilecek üst yönetim toplantıları da olabilir. Doğru yaklaşım, müşterimizin ihtiyaçlarına göre şekillenir.

man_writing
Tasarım

Tasarım yeteneği, var olmayan bir geleceği yaratabilme kapasitesinden geçer… Bir slogan kadar yalın bir cümleden, tüm iç müşteri deneyimini kapsayacak detaylı bir içeriğe kadar farklı başlıklarda müşterilerimizin ihtiyaçları için buradayız. Ticari iş sonuçlarına ve rakamsal göstergelere etki etmesini ön planda tutarak, tüm tasarımları ve projeleri ölçülebilir sonuçlar ile desteklemenin gücüne inanırız.

deployment
Hayata Geçirme

Müşterilerimiz için en doğru çözümleri önermek kadar, bu çözümleri hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan her noktada buradayız. Ulaşılmak istenen hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç analizlerinden, eğitimlere, sosyal medya kullanımına kadar farklı alanlarda, müşterilerimizin yanında, ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlayarak projelerimizi sonuçlandırırız.

Çalışan Deneyimi
 • IK Süreç Değerlendirmesi
 • İç Müşteri Deneyimi
 • Performans Kültürü
 • İç İletişim
Yeniden Yapılandırma
 • Operasyonel Verimlilik
 • Performans Kültürü
 • Değişim Projeleri
Eğitimlerimiz
 • Stratejik IK Yönetimi
 • Yeni Yönetici Gelişim Programı
 • Yönetici Bilgi Bankası
 • İşe Alım Performansını Arttırmak
Layouts_28

İÇ MÜŞTERİ DENEYİMİ

Éclat, son dönemin en önemli İnsan Kaynakları problemleri olan “etki yaratma”, “bağlılık” ve “tutundurma” noktalarına özel tasarlanmış yaklaşımlar üretir.

Yarattığı ekosistem ile ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden yöneterek başarı için kaçınılmaz tutarlılığı müşterilerine sunar.