İşimiz

Éclat, mevcut iş yapış stillerini sorgulayan ve yarını bugünden yaratmak isteyen lider organizasyonlarla birlikte değişimi gerçekleştirir.

Éclat, mevcut iş yapış stillerini sorgulayan ve yarını bugünden yaratmak isteyen lider organizasyonlarla birlikte değişimi gerçekleştirir. Başarımız, uzun yıllar boyunca elde ettiğimiz İnsan Kaynakları, Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve İletişim alanlarındaki uzmanlığımızın ortak vizyonda birleşmesinden gelir.

Éclat, son dönemin en önemli İnsan Kaynakları problemleri olan “etki yaratma”, “bağlılık” ve “tutundurma” noktalarına özel tasarlanmış yaklaşımlar üretir.

Éclat'ın İş Yapma Anlayışı

Güçlü markalar, müşterilerine verdikleri sözü sahip oldukları Değer Önergesi üzerinden şekillendirirler. Onları rekabetin yüksek olduğu pazarlarda farklı kılan özelliklerin, çalışanlarına karşı sergiledikleri yaklaşımda yaşatılıyor olması, markayı cazip kılar..

palset_2
İhtiyaç

Projelerimiz IK’nin temas noktalarının analizi gibi detaylı bir alandan, Tercih Edilen İşveren vizyonu özelinde uçtan uca bir hizmeti kapsayabilir. Bizim için önemli olan, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi tasarlayıp katma değer yaratmaktır. İhtiyacı doğru anlayabilmek, sadece bir uzmanlık alanının ötesinde düşünebilmeyi gerektirir.

coffeee
Üretim

Birlikte üretmek Éclat yaklaşımının vazgeçilmez bir unsurudur. Birlikte üretebilmek için müşterilerimizi, çalışanları ve ticari faaliyet alanlarını projelerimizin temeli olarak kullanırız. Üretim için ihtiyaç duyulan bilgiler tüm çalışanların katılımını gerektiren bir anket uygulaması üzerinden toplanabileceği gibi, sadece kısıtlı bir katılım ile gerçekleştirilecek üst yönetim toplantıları da olabilir. Doğru yaklaşım, müşterimizin ihtiyaçlarına göre şekillenir.

man_writing
Tasarım

Tasarım yeteneği, var olmayan bir geleceği yaratabilme kapasitesinden geçer… Bir slogan kadar yalın bir cümleden, tüm iç müşteri deneyimini kapsayacak detaylı bir içeriğe kadar farklı başlıklarda müşterilerimizin ihtiyaçları için buradayız. Ticari iş sonuçlarına ve rakamsal göstergelere etki etmesini ön planda tutarak, tüm tasarımları ve projeleri ölçülebilir sonuçlar ile desteklemenin gücüne inanırız.

deployment
Hayata Geçirme

Müşterilerimiz için en doğru çözümleri önermek kadar, bu çözümleri hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan her noktada buradayız. Ulaşılmak istenen hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç analizlerinden, eğitimlere, sosyal medya kullanımına kadar farklı alanlarda, müşterilerimizin yanında, ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlayarak projelerimizi sonuçlandırırız.